Nauč saDESIGN

Sketchup - základy

loc Bratislava - Staré mesto

Cieľom kurzu je pochopiť základné a najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci programu Sketchup. Sketchup je intuitívny a jednoduchý program na vytváranie 3D modelov, využívaný pre amatérsku aj profesionálnu prax.Okrem užívateľsky príjemného prostredia ponúka aj inú veľkú výhodu - základná verzia programu je dostupná zadarmo na oficiálnych stránkach www.sketchup.com.

loc
Termín kurzu
Začiatok: 26.06.2017
Ukončenie: 26.06.2017
loc
Konanie kurzu
Pondelok
8:30-17:00
loc
Cena kurzu
99 EUR

Popis kurzu

1. polovica (4 hodiny)

Prvý polovica kurzu je venovaný základným a najviac používaným nástrojom 3D kreslenia. Od kreslenia čiar, cez základné 2D objekty a ich 3D modifikácie sa prejde po zložitejšie úkony ako generovanie 3D útvaru pomocou plochých telies a kriviek. Ukáže sa práca so svetlom a tieňmi, nastavenie scén a kamier, kótovanie a značenie, vytváranie pomocných čiar a práca s hladinami.

2. polovica (4 hodiny)

Počas druhej polovici kurzu si účastníci osvoja hlbšie poznatky o programe Sketchup a precvičia si modelovanie objektov priamo na kurze. Okrem spoznania funkcií základného balíka Sketchup Make bude poukázané aj na niektoré pokročilé funkcie Sketchupu Pro. Na kurze budú tiež spomenuté niektoré zadarmo dostupné a veľmi praktické pluginy, ktoré obohacujú prácu modelovania a robia ju jednoduchšou. Výstupnými znalosťami z kurzu je rýchle a efektívne modelovanie v programe Sketchup.

Predpoklady:

Na kurze sa naučíš

1. polovica
 • rozhranie programu Sketchup
 • základné 3D kreslenie a modelovanie
 • modifikácie namodelovaných častí
 • nastavenie základných scén, spôsoby zobrazovania
 • značenie a kótovanie
 • nastavenie osvetlenia a tieňov
2. polovica
 • mierne pokročilé techniky modelovania a modifikácie
 • import a export pomocou verzie Pro
 • modifikačné nástroje verzie Pro
 • používanie voľne dostupných pluginov
 • praktické modelovanie objektov
 • používanie databázy 3D modelov Warehouse

Miesto konania

Cukrová 14
811 08 Bratislava
+421 911 258 330

Peter Horák

Architect

Venuje sa 2D vektorovej aj rastrovej grafike a 3D modelovaniu a vizualizovaniu. Učí programy AutoCAD, Sketchup, 3ds Max, Vray, Photoshop aj na Fakulte Architektúry STU, kde zároveň pôsobí ako interný doktorand. Od roku 2008 aktívne používa programy na vytváranie technickej dokumentácie a 3D vizualizácií, či už na fakultných projektoch alebo priamo v praxi. Jeho skúsenosti podporil aj semestrálny pobyt na Newcastle University vo veľkej Británii. Od roku 2010 aktívne spolupracuje s rôznymi architektonickými ateliérmi a vizualizačnými štúdiami. Lektoringu grafických programov sa intenzívne venuje od roku 2014. Princípom jeho kurzov je podať veci hravou formou a tak, aby učastníci kurzov nadobudnuté vedemosti dokázali ihneď aplikovať v praxi.

Hodnotenia lektora

Petra Matyšáková

študentka priestorového plánovania a manažmentu STU

Lektor mal od začiatku kurzu priateľský prístup, bol ochotný kedykoľvek počas hodiny pomôcť. Kurz viedol odborne, s dobrou následnosťou výučby jednotlivých nástrojov. Svoje získané schopnosti z kurzu som bola schopná ihneď využiť vo svojej problematike. Kurz s týmto lektorom by som určite odporúčala.

Ing. arch. Leona Ivanová, Ing. arch. Erik Vajgel

architekttonické štúdio LEarchitects

Prístup lektora hodnotíme pozitívne, vzhľadom na individuálny prístup a získané vedomosti, ktoré sme vedeli následne aplikovať do svojej práce.

Katarína Martinčeková

Lektor vysvetľuje pútavo a zároveň jednoducho, hravou formou, takže si informácie pamätáte priamo z hodiny a rozhodne pri ňom nezaspíte. Má individuálny prístup k potrebám študenta. Nadobudnuté znalosti som už po prvých hodinách aplikovala v rámci svojich projektov.

logo

Prihlás sa na odber nášho newslettera a dostávaj informácie o nových kurzoch, workshopoch a pracovných príležitostiach priamo na e-mail.

Relevantné novinky najviac 2x mesačne. Žiadny spam. Sľubujeme.