Nauč saOFFICE

Kurz Microsoft Office

loc Bratislava - Staré mesto

Na kurze Microsoft Office Professional sa oboznámite s kompletnou prácou v Exceli, Worde a PowerPoint. Tento kurz je určený najmä užívateľom, ktorí majú s Excelom, Wordom a PowerPointom minimálne skúsenosti (sú na úrovni začiatočník), avšak radi by sa naučili pracovať s Excelom, Wordom a PowerPointom od úplných základov, až po naozaj pokročilé veci.

loc
Termín kurzu
Začiatok: Na upresnenie
loc
Konanie kurzu
Na upresnenie
Na upresnenie
loc
Cena kurzu
292 EUR

Popis kurzu

Kurz je zameraný na naučenie všetkých dostupných nástrojov a možností Excelu, Wordu a PowerPointu ktoré Vám uľahčia Vašu každodennú prácu a výrazne skrátia čas riešenia Vašich úloh a povinností.

Osnova kurzu

Blok Microsoft Office Excel – začiatočník

Základné znalosti:
 • Spustenie aplikácie Excel
 • Prehľad aplikácie Excel
 • Možnosti ukladania zošita – rôzne verzie a typy dokumentov
 • Zabezpečenie zošita voči otvoreniu a úpravám
 • Vkladanie údajov do bunky
Prostredie Excelu:
 • Zošit, hárok, stĺpce, riadky, oblasť buniek, aktívna bunka
 • Pás s nástrojmi, panel rýchleho prístupu
 • Klávesové skratky
Práca s bunkami:
 • Kopírovanie, prilepenie, presúvanie buniek
 • Formátovanie písma, buniek, zarovnanie v rámci bunky, orámovania buniek
 • Zalomiť text
 • Rôzne formáty v bunkách
Práca s riadkami, stĺpcami a hárkami:
 • Kopírovanie, presúvanie vkladanie riadkov a stĺpcov
 • Skryť a odkryť stĺpce, riadky a praktické využívanie možností
 • Vytváranie nový hárkov, kopírovanie hárkov, premenovanie a ďalšie možnosti práce s hárkami
Nástroj automatického formátovania tabuľky:
 • Praktické využívanie tohto nástroja a jeho možnosti
Podmienené formátovanie:
 • Využívanie nástroja podmienené formátovanie a jeho základné možnosti
Filtre:
 • Využívanie filtrov v tabuľkách a zoraďovanie údajov
 • Rôzne typy filtrov a ich využitie s podmieneným formátovaním
Vzorce:
 • Tvorba vzorcov, priority a ukotvenie buniek
Funkcie:
 • Základné funkcie a ich využitie pomocou nástroja automatický súčet
 • Rozdiel medzi základnými funkciami a funkciou SUBTOTAL
Grafy:
 • Základné typy grafov a ich vyžitie
 • Vytvorenie grafov
 • Možnosti grafu a základné prvky grafov
Tlač:
 • Možnosti tlače a nastavenie
 • Ukážka pred tlačou
 • Úpravy tabuliek pred tlačou

Blok Microsoft Office Excel – mierne pokročilý

Práca s bunkami a automatické zoznamy:
 • Automatické rady, vlastné zoznamy
 • Rôzne formáty buniek – vlastný formát
Práca s filtrami:
 • Zoraďovanie podľa viacerých úrovní
Medzisúčty:
 • Popis medzisúčtov a postup pri tvorbe medzisúčtov
Kontingenčné tabuľky:
 • Vysvetlenie kontingenčných tabuliek, ich vytvorenie a vyvarovanie sa chýb pri jej tvorbe
 • Riešenie príkladov pomocou kontingenčnej tabuľky
 • Vybrané možnosti, nastavenia a úpravy kontingenčných tabuliek
Podmienené formátovanie:
 • Využívanie nástroja podmienené formátovanie a jeho možnosti
Vzorce:
 • Tvorba vzorcov, priority a pokročilé ukotvenie buniek
 • Zacyklené vzorce
 • Chybové hlásenia vo vzorcoch
 • Hľadanie chyby a vyhodnocovanie vzorcov
Funkcie:
 • Vybrané funkcie a ich využitie
 • Rozdiel medzi základnými funkciami a funkciou SUBTOTAL
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, IF, AND, OR
 • SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
 • VLOOKUP, HLOOKUP
Grafy:
 • Tvorba grafov zo zložitejších tabuliek
Práca s bunkami a automatické zoznamy:
 • Automatické rady, vlastné zoznamy
 • Rôzne formáty buniek – vlastný formát
Práca s filtrami:
 • Využívanie filtrov a zoraďovania
 • Zoraďovanie podľa viacerých úrovní
Nástroj automatického formátovania tabuľky:
 • Praktické využívanie tohto nástroja a jeho vybrané možnosti
Medzisúčty:
 • Popis medzisúčtov a postup pri tvorbe medzisúčtov
Kontingenčné tabuľky:
 • Vysvetlenie kontingenčných tabuliek, ich vytvorenie a vyvarovanie sa chýb pri jej tvorbe
 • Riešenie príkladov pomocou kontingenčnej tabuľky
 • Vybrané možnosti, nastavenia a úpravy kontingenčných tabuliek
Podmienené formátovanie:
 • Využívanie nástroja podmienené formátovanie a jeho možnosti
Filtre:
 • Rôzne typy filtrov a ich využitie s podmieneným formátovaním
Vzorce:
 • Tvorba vzorcov, priority a pokročilé ukotvenie buniek
 • Zacyklené vzorce
 • Chybové hlásenia vo vzorcoch
 • Hľadanie chyby a vyhodnocovanie vzorcov
Funkcie:
 • Vybrané funkcie a ich využitie
 • Rozdiel medzi základnými funkciami a funkciou SUBTOTAL
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, IF, AND, OR
 • SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
 • VLOOKUP, HLOOKUP
Grafy:
 • Tvorba grafov zo zložitejších tabuliek

Blok Microsoft Office Excel – pokročilý

Vzorce:
 • Pokročilé využívanie možnosti ukotvenie buniek
 • Hľadanie chýb vo vzorcoch, predchodcov a nasledovníkov
 • možnosti výpočtov
Práca s rozšíreným filtrom:
 • Využívanie rozšírených filtrov
 • Tvorba kritérií a zástupné znaky
Kontingenčné tabuľky:
 • Výpočty v kontingenčných tabuľkách
Zabezpečenie:
 • Nastavenie zabezpečenia zošita a hárku
Pokročilé nástroje:
 • Text na stĺpce
 • Dynamické doplňovanie
 • Hľadanie riešenia
 • Odstránenie duplicít
Hlavička a päta:
 • Využívanie hlavičky a päty
Hypertextové prepojenia:
 • Využívanie hypertextových prepojení
Overovanie údajov:
 • Možnosti a nastavenia overovania buniek
Funkcie:
 • Vybrané funkcie a ich využitie
 • DSUM, DMIN, DMAX, DGET, DCOUNT, DAVERAGE
 • Textové funkcie
 • Dátumové funkcie
 • Časové funkcie
Makrá:
 • Tvorba makier pomocou nahrávania


Blok Microsoft Office Word – začiatočník

Úvod do programu Microsoft Word:
 • Čo je to Microsoft Word a načo slúži
 • Rozdiely vo verziách
Ukladanie, formáty a šablóny:
 • Využívanie základných šablón a ich prehľad
 • Formáty, ktoré Word podporuje
 • Možnosti ukladania dokumentu do rôznych formátov
 • Ochrana dokumentu
Pracovné prostredie:
 • Popis pracovného prostredia
 • Pás s nástrojmi
 • Súbor, panel rýchleho spustenia, lupa
Písanie textu:
 • Veľké a malé písmená, rôzne symboly
 • Ukončenie riadku, strany, tabulátory
Vyznačovanie textu:
 • Rôzne tipy a triky pri vyznačovaní textu
Formátovanie textu a odsekov:
 • Typy písma, rôzne farebné úpravy, zarovnania, orámovania
Práca so zoznamami:
 • Vytváranie jednoduchých číselných a nečíselných zoznamov
Obrázky, SmartArty:
 • Vkladanie obrázkov a SmartArtov do dokumentu a následná práca s nimi
Tabuľky:
 • Jednoduchá tvorba a práca s tabuľkami, ich výhody
Tlač:
 • Nastavenie strany a okrajov
 • Tlač iba určitých strán, viaceré kópie

Blok Microsoft Office Word – mierne pokročilý

Zoznamy:
 • Využívanie viac úrovňových zoznamov
Štýly:
 • Prehľad štýlov a ich využitie
 • Aplikovanie štýlov v dokumente
 • Zmeny prednastavených štýlov
 • Vytvorenie vlastných štýlov
Nájsť nahradiť:
 • Využívanie nástroja nájsť a nahradiť
Obrázky, ClipArty, SmartArty:
 • Pokročilejšia práca s týmito nástrojmi
Tabuľky:
 • Tvorba tabuliek a ich využitie v praxi
Hlavička a päta:
 • Vkladanie hlavičky a päty + číslovanie strán
Komentáre:
 • využívanie a vkladanie komentárov
Prepojenia:
 • Práca s hypertextovými prepojeniami a záložkami
Obsah:
 • Vytvorenie obsahu zo štýlov

Blok Microsoft Office Word – mierne pokročilý

Delenie dokumentu:
 • Rozdelenie dokumentu na sekcie a číslovanie
Obsahy:
 • Tvorba obsahu z nadpisov, obrázkov, tabuliek a grafov
 • Poznámky pod čiarou
 • Prepojenia, záložky a krížové odkazy
Hlavička a päta:
 • Nastavenie v pokročilom dokumente
Rozloženie strany:
 • Orientácia, veľkosť, stĺpce, zlomy
Revízia dokumentu:
 • Gramatika a opravy
 • Komentáre
 • Sledovanie zmien
 • Zabezpečenie dokumentu
Hromadná korešpondencia:
 • Tvorba listov a emailov
 • Tvorba obálok a menoviek
 • Ukladanie a tlač hromadnej korešpondencie
 • Podmienky v hromadnej korešpondencii
Formulár:
 • Tvorba a práca s formulármi
 • Využitie formulárov v praxi
Štýly:
 • Prehľad štýlov a ich využitie
 • Aplikovanie štýlov v dokumente
 • Zmeny prednastavených štýlov
 • Vytvorenie vlastných štýlov

Blok Microsoft Powerpoint

Práca so snímkami:
 • Pridávanie nových snímok
 • Typy snímok a ich rozloženie
Práca s textom:
 • Formátovanie a možnosti textu
 • Využívanie zoznamov
 • Zarovnanie textu
 • a iné
Práca s objektami:
 • Vkladanie tabuliek
 • Možnosti obrázkov a ClipArt
 • Album fotografií
 • Tvary
 • Grafické prvky SmartArt
 • Grafy
Animácie:
 • Využívanie animácií objektov
 • Časovanie animácií
 • Tabla animácií
Predlohy:
 • Zobrazenie prezentácie
 • Predlohy
 • Pravítko, mriežky a poznámky
 • Lupa
 • Možnosti okna prezentácie
Akcie:
 • Tvorba prepojení a akcií
Ďalšie nástroje:
 • Využívanie komentárov
 • Vkladanie textových polí
 • Hlavička a päta
 • Číslovanie snímok a Dátum a čas
 • Vkladanie rovníc a špeciálnych symbolov
 • Interaktivita v podobe používania zvuku a videa
Návrh snímky a motívy:
 • Využívanie motívov, grafických šablón a Variantov
 • Veľkosti snímky a pozadie
Prechody:
 • Využívanie prechodov snímok
 • Časovanie prechodov
Prezentácia:
 • Spustenie celej prezentácie alebo od aktuálnej snímky
 • Vlastná prezentácia
 • Nastavenie prezentácie
 • Časovanie prezentácie
 • Pridanie hovoreného slova do prezentácie

Miesto konania

Cukrová 14
811 08 Bratislava
+421 911 258 330

Michal Šurina

Microsoft Office guru

Michal je špecialista na aplikácie z balíka Microsoft Office, hlavne Excel, Word, PowerPoint, Access a Outlook. Dlhodobo sa venuje programovaniu vo VBA (Visual Basic for Applications). Ovláda a zabezpečuje aj tvorbu webových stránok v CMS systéme Wordpress. Michal sa tiež venuje nastavovaniu klientskych PPC reklám v Google Adwords. Školeniam a kurzom pre verejnosť a firmy sa venuje už od roku 2008. Klienti o jeho kurzoch hovoria, že sú veľmi zrozumiteľné, praktické a na vysokej profesionálnej úrovni.

logo

Prihlás sa na odber nášho newslettera a dostávaj informácie o nových kurzoch, workshopoch a pracovných príležitostiach priamo na e-mail.

Relevantné novinky najviac 2x mesačne. Žiadny spam. Sľubujeme.