Nauč saOFFICE

Víkendový kurz z Excelu - do praxe

loc Bratislava - Staré mesto

Na kurze Microsoft Office Excel do praxe sa oboznámite s komplexnou prácou v Exceli a jeho nástrojov, ktoré využijete v praxi. Tento kurz je určený najmä užívateľom, ktorí majú s Excelom aspoň základné skúsenosti (sú na úrovni začiatočník), avšak radi by sa naučili pracovať s Excelom efektívne až po naozaj pokročilé veci. Kurz je zameraný na naučenie všetkých dostupných nástrojov a možností Excelu, ktoré Vám uľahčia Vašu každodennú prácu a výrazne skrátia čas riešenia Vašich úloh a povinností.

loc
Termín kurzu
Začiatok: Na upresnenie
loc
Konanie kurzu
Sobota až Nedeľa
09:00 – 14:00
loc
Cena kurzu
119 EUR

Popis kurzu

Kurz sa skladá z troch blokov:

Microsoft Office Excel – začiatočník

Na kurze Excelu pre začiatočníkov sa účastník oboznámi so základnou prácou v Exceli, tvorbou jednoduchých tabuliek, výpočtov a vzorcov, základných funkcií, filtrami a podmieneným formátovaním, tvorbou grafov, prácou so stĺpcami, riadkami, hárkami a formátovaním buniek.

Microsoft Office Excel – mierne pokročilý

Na kurze Excelu mierne pokročilý sa naučíte využívať mierne pokročilé nástroje, možnosti a funkcie programu Excel. Účastník nadobudne znalosti z oblasti tvorby tabuliek, využívania podmieneného formátovania, práce s filtrami, tvorby grafov a kontingenčných tabuliek, praktických funkcií, ktoré uľahčia prácu a výrazne skrátia pracovný čas.

Microsoft Office Excel – pokročilý

Kurz Excel pokročilý je zameraný na využívanie pokročilých nástrojov a funkcií, ktoré Vám uľahčia pokročilú prácu v Exceli. Naučíte sa vytvárať kontingenčné tabuľky, grafy zo zložitých tabuliek, pokročilé vzorce a funkcie, nástroje s rozsiahlymi tabuľkami a množstvo iných užitočných nástrojov.

Účastník kurzu navyše získa 30-dňový prístup k online kurzu "Excel z domu", ktorý obsahuje 158 videí s lekciami. Kurz v hodnote 49€ tak získajú účastníci nášho kurzu zadarmo.

Osnova kurzu

Blok Microsoft Office Excel – začiatočník

Základné znalosti:
 • Spustenie aplikácie Excel
 • Prehľad aplikácie Excel
 • Možnosti ukladania zošita – rôzne verzie a typy dokumentov
 • Zabezpečenie zošita voči otvoreniu a úpravám
 • Vkladanie údajov do bunky
Prostredie Excelu:
 • Zošit, hárok, stĺpce, riadky, oblasť buniek, aktívna bunka
 • Pás s nástrojmi, panel rýchleho prístupu
 • Klávesové skratky
Práca s bunkami:
 • Kopírovanie, prilepenie, presúvanie buniek
 • Formátovanie písma, buniek, zarovnanie v rámci bunky, orámovania buniek
 • Zalomiť text
 • Rôzne formáty v bunkách
Práca s riadkami, stĺpcami a hárkami:
 • Kopírovanie, presúvanie vkladanie riadkov a stĺpcov
 • Skryť a odkryť stĺpce, riadky a praktické využívanie možností
 • Vytváranie nový hárkov, kopírovanie hárkov, premenovanie a ďalšie možnosti práce s hárkami
Nástroj automatického formátovania tabuľky:
 • Praktické využívanie tohto nástroja a jeho možnosti
Podmienené formátovanie:
 • Využívanie nástroja podmienené formátovanie a jeho základné možnosti
Filtre:
 • Využívanie filtrov v tabuľkách a zoraďovanie údajov
 • Rôzne typy filtrov a ich využitie s podmieneným formátovaním
Vzorce:
 • Tvorba vzorcov, priority a ukotvenie buniek
Funkcie:
 • Základné funkcie a ich využitie pomocou nástroja automatický súčet
 • Rozdiel medzi základnými funkciami a funkciou SUBTOTAL
Grafy:
 • Základné typy grafov a ich vyžitie
 • Vytvorenie grafov
 • Možnosti grafu a základné prvky grafov
Tlač:
 • Možnosti tlače a nastavenie
 • Ukážka pred tlačou
 • Úpravy tabuliek pred tlačou

Blok Microsoft Office Excel – mierne pokročilý

Práca s bunkami a automatické zoznamy:
 • Automatické rady, vlastné zoznamy
 • Rôzne formáty buniek – vlastný formát
Práca s filtrami:
 • Zoraďovanie podľa viacerých úrovní
Medzisúčty:
 • Popis medzisúčtov a postup pri tvorbe medzisúčtov
Kontingenčné tabuľky:
 • Vysvetlenie kontingenčných tabuliek, ich vytvorenie a vyvarovanie sa chýb pri jej tvorbe
 • Riešenie príkladov pomocou kontingenčnej tabuľky
 • Vybrané možnosti, nastavenia a úpravy kontingenčných tabuliek
Podmienené formátovanie:
 • Využívanie nástroja podmienené formátovanie a jeho možnosti
Vzorce:
 • Tvorba vzorcov, priority a pokročilé ukotvenie buniek
 • Zacyklené vzorce
 • Chybové hlásenia vo vzorcoch
 • Hľadanie chyby a vyhodnocovanie vzorcov
Funkcie:
 • Vybrané funkcie a ich využitie
 • Rozdiel medzi základnými funkciami a funkciou SUBTOTAL
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, IF, AND, OR
 • SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
 • VLOOKUP, HLOOKUP
Grafy:
 • Tvorba grafov zo zložitejších tabuliek
Práca s bunkami a automatické zoznamy:
 • Automatické rady, vlastné zoznamy
 • Rôzne formáty buniek – vlastný formát
Práca s filtrami:
 • Využívanie filtrov a zoraďovania
 • Zoraďovanie podľa viacerých úrovní
Nástroj automatického formátovania tabuľky:
 • Praktické využívanie tohto nástroja a jeho vybrané možnosti
Medzisúčty:
 • Popis medzisúčtov a postup pri tvorbe medzisúčtov
Kontingenčné tabuľky:
 • Vysvetlenie kontingenčných tabuliek, ich vytvorenie a vyvarovanie sa chýb pri jej tvorbe
 • Riešenie príkladov pomocou kontingenčnej tabuľky
 • Vybrané možnosti, nastavenia a úpravy kontingenčných tabuliek
Podmienené formátovanie:
 • Využívanie nástroja podmienené formátovanie a jeho možnosti
Filtre:
 • Rôzne typy filtrov a ich využitie s podmieneným formátovaním
Vzorce:
 • Tvorba vzorcov, priority a pokročilé ukotvenie buniek
 • Zacyklené vzorce
 • Chybové hlásenia vo vzorcoch
 • Hľadanie chyby a vyhodnocovanie vzorcov
Funkcie:
 • Vybrané funkcie a ich využitie
 • Rozdiel medzi základnými funkciami a funkciou SUBTOTAL
 • ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, IF, AND, OR
 • SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF
 • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
 • VLOOKUP, HLOOKUP
Grafy:
 • Tvorba grafov zo zložitejších tabuliek

Blok Microsoft Office Excel – pokročilý

Vzorce:
 • Pokročilé využívanie možnosti ukotvenie buniek
 • Hľadanie chýb vo vzorcoch, predchodcov a nasledovníkov
 • možnosti výpočtov
Práca s rozšíreným filtrom:
 • Využívanie rozšírených filtrov
 • Tvorba kritérií a zástupné znaky
Kontingenčné tabuľky:
 • Výpočty v kontingenčných tabuľkách
Zabezpečenie:
 • Nastavenie zabezpečenia zošita a hárku
Pokročilé nástroje:
 • Text na stĺpce
 • Dynamické doplňovanie
 • Hľadanie riešenia
 • Odstránenie duplicít
Hlavička a päta:
 • Využívanie hlavičky a päty
Hypertextové prepojenia:
 • Využívanie hypertextových prepojení
Overovanie údajov:
 • Možnosti a nastavenia overovania buniek
Funkcie:
 • Vybrané funkcie a ich využitie
 • DSUM, DMIN, DMAX, DGET, DCOUNT, DAVERAGE
 • Textové funkcie
 • Dátumové funkcie
 • Časové funkcie
Makrá:
 • Tvorba makier pomocou nahrávania

Miesto konania

Cukrová 14
811 08 Bratislava
+421 911 258 330

Michal Šurina

Microsoft Office guru

Michal je špecialista na aplikácie z balíka Microsoft Office, hlavne Excel, Word, PowerPoint, Access a Outlook. Dlhodobo sa venuje programovaniu vo VBA (Visual Basic for Applications). Ovláda a zabezpečuje aj tvorbu webových stránok v CMS systéme Wordpress. Michal sa tiež venuje nastavovaniu klientskych PPC reklám v Google Adwords. Školeniam a kurzom pre verejnosť a firmy sa venuje už od roku 2008. Klienti o jeho kurzoch hovoria, že sú veľmi zrozumiteľné, praktické a na vysokej profesionálnej úrovni.

Hodnotenia lektora

Jana Krajecová

S doučovaním u Michala som nadmieru spokojná a jeho kurzy odporúčam každému kto chce získať cenné informácie a zároveň ich chce vedieť aj reálne využiť v živote. Prácu s Excelom dokáže naučiť naozaj každého, nakoľko vedomosti a informácie vie veľmi dobre vysvetliť a odpovie na každú otázku, aj viackrát :) Je veľmi trpezlivý, ústretový a atmosféra na kurzoch je ideálna na učenie sa. Odporúčam každému :)

logo

Prihlás sa na odber nášho newslettera a dostávaj informácie o nových kurzoch, workshopoch a pracovných príležitostiach priamo na e-mail.

Relevantné novinky najviac 2x mesačne. Žiadny spam. Sľubujeme.